אתגר

יצירת מיתוג שימצב את המותג בחזית עולם השיווק הדיגיטלי החרדי.
ביטוי חוזקות וייחודיות המותג בצורה ברורה מול הלקוחות וקהלי היעד.
יצירת תדמית ושפה מותגית התואמת את ערכי המותג.
יצירת שפה מותגית רחבה שתתבטא גם בפרסום ובכל ממשק של המותג.
הגדלת הנוכחות והתהודה של המותג בצורה האפקטיבית ביותר.
הנדוס של חווית לקוח שונה וייחודית.
בניית מותג חזק ועוצמתי שעומד בפני עצמו ולא "נשען" על בעלי המותג.

פתרון

יצירת מיתוג שימצב את המותג בחזית עולם השיווק הדיגיטלי החרדי.
ביטוי חוזקות וייחודיות המותג בצורה ברורה מול הלקוחות וקהלי היעד.
יצירת תדמית ושפה מותגית התואמת את ערכי המותג.
יצירת שפה מותגית רחבה שתתבטא גם בפרסום ובכל ממשק של המותג.
הגדלת הנוכחות והתהודה של המותג בצורה האפקטיבית ביותר.
הנדוס של חווית לקוח שונה וייחודית.
בניית מותג חזק ועוצמתי שעומד בפני עצמו ולא "נשען" על בעלי המותג.

Group 307
NewSubwayEsca3Mockup1FP 1

טקסט על מג'יק כפיר

יצירת מיתוג שימצב את המותג בחזית עולם השיווק הדיגיטלי החרדי.
ביטוי חוזקות וייחודיות המותג בצורה ברורה מול הלקוחות וקהלי היעד.
יצירת תדמית ושפה מותגית התואמת את ערכי המותג.
יצירת שפה מותגית רחבה שתתבטא גם בפרסום ובכל ממשק של המותג.
הגדלת הנוכחות והתהודה של המותג בצורה האפקטיבית ביותר.
הנדוס של חווית לקוח שונה וייחודית.
בניית מותג חזק ועוצמתי שעומד בפני עצמו ולא "נשען" על בעלי המותג.