אתגר

יצירת מיתוג שימצב את המותג בחזית עולם השיווק הדיגיטלי החרדי.
ביטוי חוזקות וייחודיות המותג בצורה ברורה מול הלקוחות וקהלי היעד.
יצירת תדמית ושפה מותגית התואמת את ערכי המותג.
יצירת שפה מותגית רחבה שתתבטא גם בפרסום ובכל ממשק של המותג.
הגדלת הנוכחות והתהודה של המותג בצורה האפקטיבית ביותר.
הנדוס של חווית לקוח שונה וייחודית.
בניית מותג חזק ועוצמתי שעומד בפני עצמו ולא "נשען" על בעלי המותג.

פתרון

אסטרטגיית אוקיינוס כחול באה לידי שימוש כאשר המותג מצליח לייצר לעצמו סביבת שוק שאינה מאיימת עליו באופן ישיר.
כך הוא יוצר ביקוש והזדמנויות חדשות וייחודיות בהן פוטנציאל הגידול והרווחיות הוא משמעותי ביותר.

מימון
ליזמים

השבחת
קרקעות

בניית וניהול
מרכזים

התחדשות
עירונית